fbpx

FENG SHUI KONSULTACIJE

Izaberite najbolju energiju za sebe, svoju porodicu i saradnike

Konsultacije se obavljaju na osnovu klasičnih metoda tradicionalnog Feng Shui-ja i obuhvataju prostorni Feng Shui, BaZi, Xuan Kong i druge sisteme u zavisnosti od potrebe. Postoji nekoliko tipova konsultacija, za detaljnije objašnjenje kliknite na određen tip ponuđene konsultacije.

STAMBENI OBJEKTI

stambeni-postojecanekretnina
POSTOJEĆA NEKRETNINA – FENG SHUI PROJEKAT
Ova vrsta konsultacije obuhvata Opštu analizu i Detaljnu Feng Shui analizu doma, odnosno dijagnostiku i izradu projekta. Za analizu su potrebni datumi rođenja svih ukućana, datum izgradnje nekretnine i plan nekretnine. Konsultacija predstavlja procenu kvaliteta Feng Shui-a nekretnine, uz preporuke za klijenta koje se odnose na uređenje, unapređenje i uravnoteženje Feng Shui-a nekretnine koje podržavaju porodicu u sadašnjim i budućim poduhvatima. Analiza uzima u obzir sledeće faktore: životnu sredinu (oblike iz okruženja i njihovu strukturu), arhitektonski dizajn zgrade, uticaj direkcije, uticaj rasporeda energija trenutnog perioda, kao i životnu energiju ukućana i njihovih aspekata. Sama analiza može biti usmerena na određene oblasti počevši od porodičnog sklada i zdravlja, blagostanja, pa sve do karijere.
stambeni-procenanekretnineprekupovine
PROCENA NEKRETNINE PRE KUPOVINE – OPŠTA ANALIZA
Pre kupovine neke nekretnine preporučljivo je uraditi procenu njenog Feng Shui-a kako bi pronašli pogodnu nekretninu za vas i vašu porodicu ili poslovni prostor. Neke kuće imaju dobar Feng Shui, ali neke ga nemaju i zahtevaju dodatna ulaganja kako bi se prostor izlečio i postao podrška vašim životnim ciljevima i potrebama. Procenjujući nekretninu pre kupovine možete saznati da li vam neka nekretnina odgovara ili ne i koliko je još ulaganja potrebno za optimizovanje energija u prostoru. Korišćenjem Xuan Kong Feng Shui ili Leteće Zvezde utvrđuje se kvalitet energije nekretnine u određenom vremenskom periodu i procenjuje se kakav uticaj nekretnina može imati na planu zdravlja, karijere, harmonije, akademskih dostignućai mnogih drugih planova potencijalnih ukućana. Ova vrsta procene je najčešće potrebna kada kupujete ili želite da iznajmite nekretninu. Ona ne obuhvata detaljnu izradu projekta, ali vam pruža uvid na osnovu kojeg se odlučujete za najoptimalniju nekretninu.Procena nekretnine predstavlja dijagnostiku koja je obavezan deo projekta, ali se može raditi i nezavisno.
stambeni-procenanekretninepreizgradnjePROCENA NEKRETNINE PRE IZGRADNJE – IDEJNO REŠENJE Najbolji trenutak za procenu Feng Shui-ja nekretnine je PRE njene izgradnje. Ukoliko razmišljate o izgradnji novog doma, nove zgrade ili neke druge nekretnine bilo bi idealno da uključite Feng Shui u početnoj fazi pre izgradnje što predstavlja važnu investiciju. Procena može pomoći kod pozicioniranja glavnih ulaznih vrata, kuhinje, spavaće sobe i ostalih prostorija. Isto tako unapred dobijate raspored energija u prostoru i vremenu, na osnovu kojih možete odrediti funkcije u prostoru i maksimalno iskoristiti energetske potencijale koje prostor nudi.
Feng shui – Opšta analiza (dijagnostika) 250€ /do 99m2

300€ /100-499m2

350€ /500-999m2

400€ /1000-1999m2

450€ /više od 2000m2

Feng shui – Projekat

Dugoročna analiza

*Opšta analiza prethodi Feng shui projektu i njegovoj izradi

10€ / mdo 99 m2

8€ / m2 100-499 m2

* veće kvadrature po dogovoru

Feng shui – Kratkoročna analiza (Feng shui strategija)

godišnja, mesečna, dnevna

200 € personalizovana

400 € stambena

500 € poslovna

Feng shui – konsultacije online

ZAKAZIVANJE KONSULTACIJE

7o € / 40min
Izlazak na teren 30% cene 1l goriva po km
Feng shui – Specijalna Formula 01

*podešavanje i aktiviranje specijalnih potencijala

500€
Feng shui – Specijalna Formula 02

*podešavanje i aktiviranje specijalnih potencijala

1000
Feng shui – Personalizovana karta

*Kua broj, personalizovani pravci, personalizovane direkcije i sektori, aktiviranje ličnih potencijala, mapiranje ličnih potencijala na Luo Pan šablonu

100€
Date selection 01 (Biranje povoljnog datuma)

Date selection 02 (Biranje povoljnog datuma sa precizno određenim povoljnim vremenskim intervalom, usklađenim sa ličnim potencijalom osobe)

50€

100€

ZAKAZIVANJE

KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OBJEKTI

komercijalni-i-industrijski-objekti-prodavnice
PRODAVNICE
Različite delatnosti zahtevaju različite vrste Feng Shui aranžmana i rešenja. Praćenjem rasporeda energija u prostoru i njihovim aktiviranjem i kontrolisanjem u skladu sa delatnošću koja se u prostoru obavlja, utiče se na različite aspekte poslovanja.
U poslovnom prostoru je potrebno pravilno postaviti vrata, odrediti protok klijenata, postaviti kasu i kancelariju vlasnika ili menadžera tako da  Feng Shui podržava ciljeve poslovanja.
Procena preporučuje uputstvo na nivou tekuće godine o uticaju energije na poslovanje. Kreiranje Feng shui strategije omogućava praćenje i korišćenje povoljnih perioda i potencijala, kao i ublažavanje nepovoljnih.

komercijalni-i-industrijski-objekti-kancelarijskiprostor
KANCELARIJSKI PROSTOR
U korporativnom Feng Shui-u je od izuzetnog značaja postavljanje ključnog osoblja i ključnih članova, odnosno odabir njihovih kancelarija. Atmosfera među zaposlenima i odnos sa pretpostavljenima veoma je bitan za poslovanje. Za klijenta je najvažnije da zna kakav je uticaj energije u tekućoj godini, kako bi mogao iskoristiti dobre aspekte i smanjiti loše. Na osnovu toga se kreira Feng shui strategija. Poslovni Feng Shui uvek mora biti prilagođen misiji kompanije i mora predstavljati podršku te misije.

komercijalni-i-industrijski-objekti-trznicentar
TRŽNI CENTRI I MALOPRODAJA
Jedan od najvažnijih aspekata za Feng Shui Tržnih centara je protok vode, no ne odnosi se samo na fizičku vodu već na celokupan Qi-protok (protok energije) što se predstavlja ulazima, izlazima i samim saobraćajem (kretanjem i tokovima) u tržnom centru.
Ključni faktori za regulisanje Feng Shui-a tržnog centra su postavljanje ključnih lokala, kancelarija menadžmenta, punktova za informisanje, orijentira, kapija i glavnog ulaza.
Stvaranje skladnog Qi-a ima za cilj da prikupi Qi iz spoljašnje sredine kojem potom treba omogućiti da slobodno cirkuliše u tržnom centru, tako da svaka maloprodajna jedinica ima koristi od tog toka. Prosperitet tržnog centra zavisi od životnosti energije koju posetioci osete kada posete ovakvo mesto.

komercijalni-i-industrijski-objekti-restoranikafici
RESTORANI I KAFIĆI
Za Feng Shui restorana i kafića bitno je pažljivo pozicioniranje ulaza i izlaza, glavnog bara i kase, ali je najbitnije gde se nalazi kuhinja i peći. Cilj Feng Shui-a restorana i kafića nije samo poboljšanje prosperiteta već ostvarivanje skladnog odnosa vlasnika i šefa kuhinje, pri čemu vlasnik zadržava kontrolu nad poslom. Fokus Feng Shui-a se prilagođava se vlasniku, šefu kuhinje i menadžeru.

Feng shui – Opšta analiza 250€ /do 99m

300€ /100-499m2

350€ /500-999m2

400€ /1000-1999m2

450€ /više od 2000m2

Feng shui – Projekat

Dugoročna analiza

*Opšta analiza prethodi Feng shui projektu i njegovoj izradi

10€ / mdo 99 m2

8€ / m2 100-499 m2

* veće kvadrature po dogovoru

Feng shui – Kratkoročna analiza

(godišnja, mesečna, dnevna)

200 € personalizovana

400 € stambena

500 € poslovna

Feng shui – konsultacije online

ZAKAZIVANJE KONSULTACIJE

7o € / 40 min
Izlazak na teren 30% cene 1l goriva po km
Feng shui – Specijalna Formula 01

*podešavanje i aktiviranje specijalnih potencijala

500€
Feng shui – Specijalna Formula 02

*podešavanje i aktiviranje specijalnih potencijala

1000

ZAKAZIVANJE

IZBOR NEKRETNINE

izbor-nekretnine
Ukoliko ste u nedoumici i ne možete da odaberete kuću ili kancelariju, ako se pitate da li neka nekretnina može biti harmoničan ambijent za vašu porodicu i da li vam može doneti sreću, ukoliko vam se dopalo nekoliko nekretnina, ali ne znate koja ima najbolji Feng Shui, najbolje je zatražiti pomoć u odlučivanju.
Konsultacija za izbor nekretnine namenjena je rešavanju ovakvih problema. Bez ulaženja u detaljnu analizu i izradu projekata vrši se procena i poređenje i daju preporuke o Feng Shui potencijalima svake pojedinačne nekretnine. Ovo vam omogućava da razmotrite sve dostupne opcije i napravite pravi izbor koji podržava vaše potrebe i ambicije.

Feng shui – Izbor nekretnine 250€ /do 99m

300€ /100-499m2

350€ /500-999m2

400€ /1000-1999m2

450€ /više od 2000m2

ZAKAZIVANJE

IZBOR ZEMLJIŠTA

izbor-zemljista
Ova vrsta konsultacija obuhvata odabir odgovarajućeg zemljišta za izgradnju doma ili odabir parcele u skladu sa delatnošću i poslovnom idejom, ali može dati i preporuku za vrstu biznisa na odabranoj parceli.
Ukoliko analiza pokaže da zemljište ne odgovara nameni, bilo da je u pitanju stambeni ili poslovni prostor, konsultacije obuhvataju predlog korekcija za postojeće zemljište (lokacija i dizajn građevinskog objekta, lokaciju ulaza, izlaza i puteva). Sve ove ispravke pomoći će poboljšanju vašeg Feng Shui-ja.

ZAKAZIVANJE

GODIŠNJA PROCENA

godisnja-procena
Ciklične promene u Qi obrascima okruženja određuju stepen i kvalitet uticaja Feng Shui-a nekretnine. Ovi uticaji se odražavaju na vaš privatni život, zdravlje, karijeru, posao,.. Godišnja Feng Shui procena nudi mogućnost praćenja ovih promena u tekućoj godini i pomaže da maksimalno iskoristite potencijale. Ovakva vrsta procene vam pomaže da napravite strateški plan za ostvarenje vaših ciljeva, a pritom možete smanjiti rizike koji vam idu u susret. Preporuke će vam pomoći će vam da godinu iskoristite na najbolji mogući način i tako postignete maksimalan ROI ako je u pitanju poslovna analiza.  Svaka analiza se razlikuje jer se bazira na potrebi, potencijalu i želji klijenta. U okviru analize najčešće dobijate: savete za postavljanje lekova kojima se najpre eliminišu negativnosti, zatim sugestije vezane za vaše mogućnosti ili izbegavanje izlaganja određenim rizicima, određivanje i aktiviranje posebnih tačaka u nekretnini, predlog aktiviranja najboljih potencijala prostora i drugo.

Feng shui – Kratkoročna analiza

(godišnja, mesečna, dnevna)

200 € personalizovana

400 € stambena

500 € poslovna

ZAKAZIVANJE

oplemenjivanje (energizovanje) prostora & space clearing

oplemenjivanje-prostora-1280
Svaki prostor vremenom, kao i čovek zadržava informacije o događajima koji su se u njemu dogodili. Te informacije utiču na ukućane i potrebno ih je neutralisati, naročito ako ste kupili nekretninu u kojoj je neko živeo pre vas. Nakon toga prostor je poželjno oplemeniti pozitivnim energijama koje se odnose na zaštitnu funkciju, razvojnu funkciju, harmonizaciju energija u prostoru, optimalno delovanje Feng Shui-ja, dovođenje energija mesta moći i mnogih drugih.

Oplemenjivanje prostora (Space clearing) 10 € /m2
Izrada ličnog holograma 50 € 
Izrada prostornog holograma 50 € 

ZAKAZIVANJE

BaZi KONSULTACIJE

Feng shui konsultacije

Feng shui konsultacije

BaZi je jedan od sistema kineske metafizike koji se koristi za dijagnostifikovanje potencijala neke osobe.

BaZi se oslanja na kinesku astrologiju ali ne sa namerom da predviđa budućnost već da nam omogući uvid u predstojeće MOGUĆNOSTI kako bi doneli najbolji IZBOR i odluku o PROMENAMA koje će nas odvesti do uspeha u životu.

Na osnovu BaZi dijagnostike kreira se Feng shui strategija. Tako okruženje u kom živimo postaje naša podrška na putu do cilja koji smo sebi postavili.

BaZi nam omogućava da PLANIRAMO svoj život.

BaZi konsultacija – Lična 
(profil, struktura, potencijali)
200
BaZi konsultacija – Biznis 500
BaZi konsultacija – Godišnja 100
BaZi konsultacija – Mesečna 100
BaZi konsultacija – Partnerski odnosi/Sinastrija (po osobi) 100
BaZi konsultacija – Zdravlje 100
BaZi konsultacija – za najmlađe (talenti i usmeravanje) 100
BaZi konsultacija – Po izboru po dogovoru

*cene u dinarskoj protivvrednosti mogu varirati u odnosu na kurs NBS

ZAKAZIVANJE