fbpx

Metoda za optimizaciju energija u prostoru

Feniks

Metoda za optimizaciju energija u prostoru koju je dr Jelena Dejanovska osmislila i postavila. Tema je uticaj energetskih i estetičkih promena na prostor.

Pred vama je idejno rešenje primene ove metode na prostor grada Novog Sada, gde je umetničko delo predstavljeno kao vizuelna atrakcija, ali u svakom trenutku zadržava utilitarnost kao svoj osnovni epitet.

Metoda Feniks je zaštićeno autorsko delo uneto u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, deponovano kod nadležnog organa. Zaštitu žiga i patenta izvršio je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Davanje netačnih podataka o autoru ili delu smatra se prekršajem.

Energetski trougao

Doktorski rad na koji se metoda Feniks oslanja, u kom je uz pomoć digitalne animirane instalacije analiziran koncept i objašnjen metod harmonizacije energija u ljudskom organizmu. Rad je nastao kroz analizu koncepata raznih ezoteričnih učenja sa posebnom pažnjom posvećenom staroindijskom konceptu Kundalini Tantre. Rad koji je pred vama je instrument kojim možete harmonizovati svoju ličnu energiju.

Preporuka je koristiti slušalice prilikom pregleda zbog binauralnog zvuka