fbpx

PUT KA BALANSU

Veliki je uticaj prostora u kojem boravimo na naš život i lične (ne)uspehe. Nefunkcionalni raspored, nagomilane stvari koje nemaju svrhu i remete energetske tokove, kao i nered, samo su neki od faktora koji utiču na pojavu disbalansa životne energije. Vremenom se može dogoditi da čovek koji boravi ili radi u takvom okruženju do te mere postane iscrpljen da mu obavljanje najjednostavnijih zadataka predstavlja problem.

Ovakav odliv životne energije može se manifestovati gubitkom koncentracije, smanjenim organizacionim sposobnostima, insomnijom, depresijom, ali većini najteže pada to što organizam počinje ubrzano da stari.
Svaki čovek poseduje određeni energetski potencijal i samo od njega zavisi kako i koliko će ga čuvati i negovati. Pravilnim energetskim uređenjem prostora možemo pomoći održanju sopstvene optimalne životne energije. Dovoljno je posmatrati ritmična zbivanja u prirodi koja se odražavaju na takozvane biološke ritmove čoveka. Biološki sat koji predstavlja ritmičnost psihofizičkih zbivanja u čoveku u vezi je sa ritmičnim zbivanjima u prirodi.

Uzmimo primer smene godišnjih doba ili ritmično ponavljanje noći i dana. U biološkom satu čoveka prepoznajemo dnevne, mesečne, sezonske i druge ritmove. Neusklađenost ovih ritmova sa ritmičnim zbivanjima u prirodi dovodi do oslabljivanja i oticanja zdrave životne energije, menja čovekovo ponašanje i najviše utiče na njegovu radnu aktivnost.

Feng Shui se bav priroidnim energijama poznatim kao Qi (Či) i nevidljivim silama koje utiču na sve nas. Qi povezuje univerzum, sva živa bića i Zemlju na kojoj živimo, prožima sve oblike postojanja i konstantno se transformiše.

koncept pozitivno-negativnoKonceptualno posmatrano Qi se deli na pozitivan Qi (Sheng Qi) i negativan Qi (Sha Qi). Priroda Qi energije je ciklična i njen kvalitet se može izračunati za određen vremenski period.

Ukoliko znate koja vrsta energije će imati uticaj na životnu sredinu u kojoj živite u određenim mesecima godine, možete se blagovremeno pripremiti kako za najbolje tako i za najgore situacije. Upravo ovim se bavi Feng Shui, priprema vas da iskoristite svoje potencijale i potencijale okruženja u kom živite, ali vas priprema i upozorava na loše aspekte, koji se mogu ublažiti i koji nemaju toliki efekat kada smo sa njima blagovremeno upoznati.

Tri kosmička faktora

U kineskoj metafizici postoje tri kosmička faktora koja utiču na nečiju sudbinu. To su zapravo tri dimenzije, nebeska, zemaljska i ljudska, koje kada su usaglašene daju za rezultat harmoniju, funkcionalan dom i srećan život.

NEBO je dimenzija vezana za vreme, predstavlja sistem verovatnoća i mogućnosti sa kojima smo rođeni. Na nama je da odlučimo i odaberemo šta od mogućeg želimo i kada je pravo vreme za realizaciju.

ZEMLJA je dimenzija vezana za prostor i ima jednako velik uticaj na našu sudbinu kao i Nebo i Čovek. Predstavlja se životnom sredinom i prirodnim okruženjem u kom se osoba nalazi. Uz primenu Feng Shui-a moguće je uticati na ovu dimenziju. Promenom okruženja u kom živimo i radimo možemo obuzdati Qi i koristiti ga u svrhu postizanja svojih ciljeva.

ČOVEK je dimenzija koja se odnosi na ljudsku slobodnu volju i mogućnost izbora. Svako ima pravo i mogućnost da kreira sopstveni život. Radeći na sebi i podižući stepen svoje svesnosti svako od nas povećava lični uticaj na kvalitet svog života.

Šta utiče na kvalitet Feng Shui-a?

 Postoje 4 osnovna faktora koja utiču na kvalitet vašeg Feng Shui-a:

zivotna sredina

ŽIVOTNA SREDINA – vodene formacije, krajolici, konture zemljišta, oblici u okruženju, planine, prikupljaju, cirkulišu ili regulišu Qi u vašem okruženju
gradjevina

GRAĐEVINA (ZGRADA) – stabmeni ili poslovni prostor koji je napravio čovek može sadržati, zarobljavati ili činiti da energija cirkuliše
vreme - logo

VREME – Tokom vremena kretanje zvezda i poravnanje našeg tela, Zemlje i Sunca ima različite uticaje na Feng Shui lokacije

 

ljudi - logo

LJUDI – Ne odgovara svakom čoveku svaka nekretnina. Nekim ljudima određena nekretnina može doneti benefite, a drugima ne. Različiti ljudi mogu imati koristi ili štete u različitim okruženjima, zgradama i u različito vreme


PRATI BLOG

kineska umetnost biranja datuma

POKLON OD 365 POKLONA

PUT KA BALANSU Veliki je uticaj prostora u kojem boravimo na naš život i lične (ne)uspehe. Nefunkcionalni raspored, nagomilane stvari […]

Read More
Aktiviraj bogatstvo 2023

AKTIVIRAJ BOGATSTVO U 2023

PUT KA BALANSU Veliki je uticaj prostora u kojem boravimo na naš život i lične (ne)uspehe. Nefunkcionalni raspored, nagomilane stvari […]

Read More
2023 godina Vodeni Zec

GODINA VODENOG ZECA – 2023.

PUT KA BALANSU Veliki je uticaj prostora u kojem boravimo na naš život i lične (ne)uspehe. Nefunkcionalni raspored, nagomilane stvari […]

Read More
Vodeni-Tigar-Feng-shui-2022

GODINA VODENI TIGAR – 2022.

PUT KA BALANSU Veliki je uticaj prostora u kojem boravimo na naš život i lične (ne)uspehe. Nefunkcionalni raspored, nagomilane stvari […]

Read More