fbpx

EDUKACIJA

Edukacija se organizuje u vidu individualnih online časova i radionica.

Nakon završene radionice ili individualne obuke polaznici dobijaju adekvatnu potvrdu (diplomu)  sa zaštitnim znakom brenda Feniks

 

Individualni rad

U zavisnosti od interesovanja i stepena znanja polaznika, moguće je odabrati odgovarajući nivo edukacije i odrediti potreban broj časova. Rad se odvija online odabirom određenih MODUL-a ili knjiga.

Polaznik dobija prateći materijal koji mu pomaže u radu.

ODABERI

Nakon završenog predavanja postoji mogućnost polaganja testa u cilju dobijanja diplome sa zaštitnim znakom brenda Feniks, čime se stiče mogućnost prelaska na sledeći nivo edukacije. Polaganje testa nije obavezno.

Radionice

Na radionicama dr Jelene Dejanovske polaznici stiču osnovno znanje o mogućnostima i primeni Feng Shui-a i energetskog uređivanja prostora, upoznaju se sa najčešćim problemima koji se javljaju kao refleksija prostora u kojem živimo i boravimo, ali i sa tehnikama koje mogu praktikovati sami, u cilju poboljšanja kvaliteta života i zdravlja. Osim stalnih radionica moguće je tematski koncipirati i nove radionice koje bi bile prilagođene interesovanju publike.

Postoji mogućnost organizovanja radionica putem Webinar-a.

Nakon završene radionice polaznici dobijaju potvrdu (diplomu) kojom se potvrđuje njihovo učešće na radionici, sa zaštitnim znakom brenda Feniks

 

ZAKAZIVANJE