Novi Model Univerzuma šaman

Nov 01 2020

NOVI MODEL UNIVERZUMA

Velika energetska promena se bliži

Period 9 uskoro nastupa

Ciklična ponavljanja u metafizici

Biće kako čovečanstvo odluči

Svakih 20 godina zupčanik dugoročnog Feng shui-a se pomera, energije menjaju kvalitet i uvode nas u novi period

dr Jelena Dejanovska

VELIKA ENERGETSKA PROMENA SE BLIŽI

Feng shui prepoznaje Pet elemenata, a jedan od njih je element Vatre. U vremenskoj liniji koja nas prati u trodimenzionalnom postojanju, svakih 20 godina dolazi do promene koju nazivamo dugoročnom. Ova ponavljanja su ciklična i zato omogućavaju dubok metafizički uvid u manifestaciju odnosno događaje koji predstoje.

Uticaj ovih energetskih promena manifestuje se kroz vaš Feng shui. Trenutno se nalazimo u periodu gde element Zemlje još uvek vlada, ali je prelazak na novu energiju elementa Vatre počeo da se oseća.

PERIOD ELEMENTA VATRE

Period broja 9, kako se još naziva period elementa Vatre u koji lagano ulazimo, možemo tumačiti kao period u kom će svest i manifestacije biti orijentisane u pravcu umetnosti, visokih tehnologija, spiritualnosti, duhovnosti i metafizike, pre svega. Period elementa Vatre počinje 2024. godine.

Naravno, svaka promena zahteva period navikavanja, ali ne isključuje faktor Čoveka kao svesnog bića koje tu promenu projektuje u realnost. Feng shui upravo zato predstavlja instrument kojim čovek može kontrolisati promenu i staviti je u službu ličnih, filantropskih ili altruističkih želja i namera.

ČOVEK ODLUČUJE

Faktor Čoveka je upravo taj koji putem faktora Zemlje menja konotaciju uticaja faktora Neba
dr Jelena Dejanovska


Komplikovano zvuči? Slažem se, ali zapravo nije uopšte komplikovano. Suština je u tome da ako ste svesni da je na vama izbor, onda možete energiju oblikovati u ono što želite. Vi ste ipak kreator svoje stvarnosti.

Drugim rečima, svaka promena koja neminovno stiže, može se kontrolisati. Što je još interesantnije, uz pozitivnu manipulaciju i Feng shui strategiju svaki pojedinac može birati događaje koji predstoje, može ih kreirati.

RENOVIRANJE NEKRETNINE

Činjenica je da se zajedno sa novim periodom menja kvalitet energetskog rasporeda u nekretnini. Zato se često pribegava otvaranju (zameni) krova kako bi se na taj način unela nova energija i energetski raspored u nekretninu.

Međutim, to ne znači da će vaš Feng shui postati loš u narednom periodu i da morate planirati veliko renoviranje (zamenu krova) kako bi promenili raspored energija u nekretnini u skladu sa periodom. Neke nekretnine imaju raspored koji će i u narednom periodu ostati odličan.

Da bi znali kakav je potencijal vaše nekretnine i da li je potrebno da otvarate krov, pomerate ulaz ili zidate novu nekretninu kada počne period 9, najbolje je da napravite Opštu Feng shui analizu.

Opšta Feng shui analiza može dati uporednu sliku potencijala trenutnog energetskog rasporeda i rasporeda energija u periodu 9 za vašu nekretninu. Tako ćete saznati da li vam renoviranje može doneti bolje mogućnosti i razne druge benefite.

Photo: PixabayMnoštvo korisnih saveta o Feng shui uređenju vašeg prostora možete naći u knjizi FENG SHUI FORMULE ZA UREĐENJE PROSTORA

Ako je došlo vreme za vaše Veliko spremanje života, ovo je prava knjiga za vas! Uz Feng shui formule i pravila koje ćete ovde naći možete samostalno poboljšati Feng shui vašeg prostora za čak 30%

Promenite svoj prostor i promenićete kvalitet svog života. Pogledajte detaljnije šta ćete saznati u knjizi

Feng shui Formule Jelena Dejanovska
Feng shui Formule Jelena Dejanovska

PRATI BLOG

Feng shui teme