5 ELEMENATA

Feng shui poznaje 5 karaktera kretanja.

Ti elementi su Vatra, Zemlja, Metal, Voda i Drvo

Pet elemenata u Feng shui-u su Vatra, Zemlja, Metal, Voda i Drvo.

Da biste na energije uticali potrebno je da poznajete sistem Pet elemenata i njihove cikluse. U kineskoj metafizici oslanjamo se na postojanje Pet elemenata ili tačnije pet karaktera kretanja sadržanih u predmetu. 

element Vatre
element Vatre

Feng shui element Zemlje u enterijeru fotelje
Feng shui element Zemlje u enterijeru

Feng shui element Metala -metalna figura muzičara
Feng shui element Metala -metalna figura muzičara

Svaki od elemenata može se opisati fizičkim pojavama u svetu koji vas okružuje. Svaki od elemenata može se opisati bojom, formom, brojem i oblikom. Među samim elementima postoji odnos koji može biti produktivan, destruktivan ili iscrpljujući.

Ciklus 5 elemenata
Feng shui Ciklus 5 elemenata

Feng shui Element Voda staklena čaša sa vodom
Feng shui Element Voda

Feng shui element Drvo - cveće i biljke
Feng shui element Drvo – cveće i biljke

Photo: Pixabay


PRATI YouTube kanal


Mnoštvo korisnih saveta o Feng shui uređenju vašeg prostora možete naći u knjizi FENG SHUI FORMULE ZA UREĐENJE PROSTORA

Ako je došlo vreme za vaše Veliko spremanje života, ovo je prava knjiga za vas! Uz Feng shui formule i pravila koje ćete ovde naći možete samostalno poboljšati Feng shui vašeg prostora za čak 30%

Promenite svoj prostor i promenićete kvalitet svog života. Pogledajte detaljnije šta ćete saznati u knjiziPRATI BLOG