Lideri Fengshui jato ptica predvodi jedna ptica

Aug 11 2018

KAKO POSTATI LIDER UZ FENG SHUI

BaZi otkriva – Feng shui pokreće

Liderstvo kao misija.
Kakvi lideri postoje?
Lideri stvaraju lidere.

“Neki ljudi vole da budu vođeni, a neki da vode. Koja je vaša priroda? “

dr Jelena Dejanovska

Ako kao pojedinac imate bitan uticaj na druge ljude, na njihovo ponašanje, mišljenje i emocije – vi ste Lider. Pitanje je koliko ljudi vas je prepoznalo kao takve?! Da li ste svesni svojih liderskih sposobnosti? U čemu ste vi to lider?

Liderstvo kao misija

Lideri iza sebe uvek imaju grupu ljudi koja im veruje i prati ih. Razlog koji pokreće grupu ljudi da nekoga prati uglavnom je ličan i povezan je sa željom da nešto dostignu ili promene, saznaju ili otkriju, po uzoru na lidera kojeg su odabrali. Sam lider ima zadatak da služi grupi i da sa njom deli svoja saznanja, uspehe, ideje,.. Lider koji nudi najinteresantniji sadržaj i deli ga na najbolji način imaće najviše pratilaca.

Lideri-Fengshui
Fengshui i Lideri

Kakvi lideri postoje

Postoje 3 vrste lidera koje BaZi prepoznaje:

  1. Lideri u znanju (imaju Know-how, znanje koje je jedinstveno)
  2. Lideri samorealizacije (deluju kreativnom empatijom, ličnim primerom)
  3. Lideri u karijeri (imaju specijalno znanje i veštine vezane za biznis)

Uz pomoć BaZi dijagnostike moguće je za svakog pojedinca otkriti da li ima predispozicije da bude lider. Moguće je saznati koja smo vrsta lidera i šta je potrebno uraditi da u tome budemo najbolji.

Lideri-Fengshui

Lideri stvaraju lidere

Ljudi uče jedni od drugih. Pretpostavimo da imate neki talenat koji ste razvili do maksimuma. Šta može biti vaš sledeći korak? U najboljem slučaju to je odluka da svoje znanje prenesete drugim ljudima koje to zanima. Ako ste vrhunski sportista vi ćete u jednom trenutku postati trener i tako stvarati nove sportske lidere. Ako imate prirodu motivatora, možete svojom ličnom realizacijom i pojavom biti primer drugima i pomoći im da prevaziđu teške trenutke u životu. Vremenom, kada pobede problem, ti ljudi će postati lični primer pobede i novi Lideri. Ako ste uspešni u svojoj karijeri možete stvarati nove timove ili formirati nove lidere učeći ih kako da vode poslovanje. Naravno, kroz svaku lidersku poziciju otvara se ideja o vašem mogućem pozivu koji uključuje ulogu Lidera.

Lideri-Fengshui
Fengshui i Lideri

U analizama koje su obavezan deo Feng shui-a moguće je prepoznati i aktivirati energije u prostoru koje vas mogu podržati kao Lidera. Zato je neophodno najpre uraditi ličnu BaZi dijagnostiku koja predstavlja osnovu za kreiranje vaše Feng shui strategije. Feng shui strategija je sačinjena od intervencija koje je potrebno napraviti u prostoru u određenom trenutku kako bi se energije pokrenule i počele da deluju na vas. Tako menjate matricu života, tako kreirate svoju sudbinu na osnovu svojih ličnih potencijala.


Možda će vas i ovo zanimati

FENG SHUI OSNOVE ZA SAMOSTALNO PRAKTIKOVANJE

Jelena-Dejanovska-osnove-za-samostalno-praktikovanje


PRATI BLOG

Feng shui teme