FENG SHUI I ENERGIJE – uvodno predavanje (27. februar, Zrenjanin)

Feng shui Radionica

Predavanje nas uvodi u svet Feng shui-a i odnosa čoveka i prostora. Saznaćete kako možete na vreme da se zaštitite od negativnosti i da aktivirate dobre potencijale u prostoru. Predavanje predstavlja uvod u radionički rad koji se organizuje po dogovoru.

Uvodno predavanje i radionica uključuju interaktivan rad, tehnike i metode koje će vas uvesti u svet energija i energetskog uređivanja prostora na prijatan i zabavan način.

Program:

Šta je Feng shui, a šta nije?
Šta znamo o energijama?
Kakav je uticaj prostora na nas?
Kvalitet života i kako ga transformisati?
Kako pripremiti prostor za godišnje promene?
Energetske promene u godini vatrenog petla
Povoljnosti i nepovoljnosti u godini vatrenog petla

Pokrenite svoju energiju!

datum održavanja: 27.02.2017.
vreme: 18:00-19:00
mesto: UG “Zdrav Život” Zrenjanin, Makedonska 11, Zrenjanin
predavač: dr Jelena Dejanovska

prijava i sve informacije:
tel: +381 64 121 49 65
e-mail: fengshui.dejanovska@gmail.com

predavanje je organizovano u saradnji sa http://zdravzivot.org.rs/