KAKO POSTATI LIDER UZ FENG SHUI

BaZi otkriva – Feng shui pokreće.
Liderstvo kao misija.
Kakvi lideri postoje?
Lideri stvaraju lidere.

 “Neki ljudi vole da budu vođeni, a neki da vode. Koja je vaša priroda? “

JelenaDejanovska

dr Jelena Dejanovska

Ako kao pojedinac imate bitan uticaj na druge ljude, na njihovo ponašanje, mišljenje i emocije – vi ste Lider. Pitanje je koliko ljudi vas je prepoznalo kao takve?! Da li ste svesni svojih liderskih sposobnosti? U čemu ste vi to lider?

 

Liderstvo kao misija

Lideri iza sebe uvek imaju grupu ljudi koja im veruje i prati ih. Razlog koji pokreće grupu ljudi da nekoga prati uglavnom je ličan i povezan je sa željom da nešto dostignu ili promene, saznaju ili otkriju, po uzoru na lidera kojeg su odabrali. Sam lider ima zadatak da služi grupi i da sa njom deli svoja saznanja, uspehe, ideje,.. Lider koji nudi najinteresantniji sadržaj i deli ga na najbolji način imaće najviše pratilaca.

Lideri-Fengshui

Kakvi lideri postoje

Postoje 3 vrste lidera koje BaZi prepoznaje:

  1. Lideri u znanju (imaju Know-how, znanje koje je jedinstveno)
  2. Lideri samorealizacije (deluju kreativnom empatijom, ličnim primerom)
  3. Lideri u karijeri (imaju specijalno znanje i veštine vezane za biznis)

Uz pomoć BaZi dijagnostike moguće je za svakog pojedinca otkriti da li ima predispozicije da bude lider. Moguće je saznati koja smo vrsta lidera i šta je potrebno uraditi da u tome budemo najbolji.

Lideri-Fengshui

Lideri stvaraju lidere

Ljudi uče jedni od drugih. Pretpostavimo da imate neki talenat koji ste razvili do maksimuma. Šta može biti vaš sledeći korak? U najboljem slučaju to je odluka da svoje znanje prenesete drugim ljudima koje to zanima. Ako ste vrhunski sportista vi ćete u jednom trenutku postati trener i tako stvarati nove sportske  lidere. Ako imate prirodu motivatora, možete svojom ličnom realizacijom i pojavom biti primer drugima i pomoći im da prevaziđu teške trenutke u životu. Vremenom, kada pobede problem, ti ljudi će postati lični primer pobede i novi Lideri. Ako ste uspešni u svojoj karijeri možete stvarati nove timove ili formirati nove lidere učeći ih kako da vode poslovanje. Naravno, kroz svaku lidersku poziciju otvara se ideja o vašem mogućem pozivu koji uključuje ulogu Lidera.

Lideri-Fengshui

U analizama koje su obavezan deo Feng shui-a moguće je prepoznati i aktivirati energije u prostoru koje vas mogu podržati kao Lidera. Zato je neophodno najpre uraditi ličnu BaZi dijagnostiku koja predstavlja osnovu za kreiranje vaše Feng shui strategije. Feng shui strategija je sačinjena od intervencija koje je potrebno napraviti u prostoru u određenom trenutku kako bi se energije pokrenule i počele da deluju na vas. Tako menjate matricu života, tako kreirate svoju sudbinu na osnovu svojih ličnih potencijala.

Photo: Pixabay, V.Došen

PRATI BLOG

10 znakova nepovoljnog Feng shui-a

10 ZNAKOVA NEGATIVNOG FENG SHUI-a

  Prepoznatljivi simptomi. Da li ste pod uticajem Sha Qi? Kakav je vaš Feng shui? Rešite se negativnog Sha Qi!

Read More
Lideri-Fengshui

KAKO POSTATI LIDER UZ FENG SHUI

BaZi otkriva – Feng shui pokreće. Liderstvo kao misija. Kakvi lideri postoje? Lideri stvaraju lidere.  “Neki ljudi vole da budu […]

Read More
PlemenitiLjudi

PLEMENITI LJUDI

Ko su vaši plemeniti ljudi? Ba Zi otkriva – Feng shui pokreće Pomoć plemenitih ljudi Kako pronaći plemenite ljude?

Read More
FENG SHUI STRATEGIJA

FENG SHUI STRATEGIJA

Šta je Feng shui strategija? Kosmičko Trojstvo Upravljanje sopstvenim životom

Read More